Các đơn vị, địa phương giải quyết khiếu nại, phản ánh của công dân theo thẩm quyền

vị trí của bạn:Khu vực bóng đá Fortune,Lịch thi đấu bóng đá nữ 2023 > trung tâm tin tức > Các đơn vị, địa phương giải quyết khiếu nại, phản ánh của công dân theo thẩm quyền
Các đơn vị, địa phương giải quyết khiếu nại, phản ánh của công dân theo thẩm quyền
ngày phát hành:2023-09-17 10:24    Số lần nhấp:160
Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã giao trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương xử lý, giải quyết các khiếu nại, phản ánh của công dân theo đúng thẩm quyền.

Sáng 15/6, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương cùng dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ chủ trì phiên tiếp công dân.

Tại phiên tiếp công dân, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn đã báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp công dân định kỳ và kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 6/2023.

Trong phiên tiếp công dân định kỳ trước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 4 vụ việc chưa được giải quyết xong.

Các đại biểu tham dự phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023.

Từ ngày 13/5 - 13/6/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 15 đơn (3 đơn khiếu nại, 2 đơn tố cáo và 10 đơn kiến nghị, phản ánh). Trong đó, 1 đơn Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến; 2 đơn công dân gửi đến Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; 12 đơn gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển 1 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 1 đơn đang rà soát để báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Số còn lại lưu đơn do không đủ điều kiện xử lý theo quy định, lập hồ sơ lưu trữ, theo dõi.

Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 9 đơn thư của tổ chức, công dân; trong đó, chuyển xử lý 1 đơn, lưu 8 đơn do không đủ điều kiện xử lý.

Về tiếp dân định kỳ, từ ngày 10/5 - 10/6/2023, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 7 vụ việc (khiếu nại: 1; kiến nghị, phản ánh: 6); đối với tiếp dân thường xuyên, đã tiếp 28 trường hợp/10 vụ việc (khiếu nại: 3; kiến nghị, phản ánh: 7); tiếp nhận và xử lý 112 đơn (khiếu nại 24; tố cáo 12; kiến nghị, phản ánh 76); tham mưu UBND tỉnh văn bản giao, chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 52 vụ việc; còn lại 60 đơn không đủ điều kiện xử lý lập hồ sơ lưu trữ, theo dõi.

Ông Lê Ngọc (đại diện cho các hộ dân ở xã Kỳ Thượng và xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh) kiến nghị về tiền bồi thường hỗ trợ chuyển đổi nghề dự án hồ Rào Trổ.

Mở đầu phiên tiếp công dân, ông Lê Ngọc (thôn 6, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) kiến nghị về bồi thường,trung tâm tin tức giải phóng mặt bằng (GPMB) công trình hồ chứa nước Rào Trổ.

Đồng chí chủ trì cho biết, tháng 5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Thường trực HĐND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá toàn bộ công trình hồ chứa nước Rào Trổ và khu tái định cư. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung rà soát các phần việc, đảm bảo quá trình giải quyết được thực hiện minh bạch, khách quan, chặt chẽ. Đồng thời, có thông báo đầy đủ cho bà con nắm bắt.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp nhận, trao đổi các vấn đề công dân quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân phải đảm bảo quyền lợi cho công dân trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Bà Phạm Thị Minh Hương (xã Đức Lạng, Đức Thọ) phản ánh nội dung liên quan đến chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945.

Tiếp đó, bà Phạm Thị Minh Hương (xã Đức Lạng, Đức Thọ) phản ánh nội dung liên quan đến chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi với công dân.

Đồng chí chủ trì cho biết, giao Văn phòng Tỉnh ủy thông báo cho công dân về việc hoàn thiện hồ sơ; Sở LĐ-TB&XH rà soát, giải quyết kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà nghe nội dung khiếu nại của bà Dương Thị Tam (thôn Kỳ Sơn, Thạch Đài, Thạch Hà).

Bà Dương Thị Tam (thôn Kỳ Sơn, xã Thạch Đài, Thạch Hà) khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình. Về vấn đề này, đồng chí chủ trì đã giao UBND huyện Thạch Hà rà soát, giải quyết cho công dân theo đúng thẩm quyền.

Ông Phan Văn Xanh (thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân) phản ánh liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại phiên tiếp, Thanh tra huyện Nghi Xuân cũng đã giải trình, làm rõ các nội dung công dân quan tâm. Về nội dung ông Phan Văn Xanh (thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ) phản ánh, các đồng chí chủ trì đã giao UBND huyện Nghi Xuân có trách nhiệm giải quyết; đồng thời có văn bản trả lời cho công dân.

Ông Nguyễn Như Hường thay mặt cho các hộ dân tại thôn Nam Sơn, thôn Đất Đỏ (xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh) trình bày kiến nghị.

Ông Nguyễn Như Hường thay mặt cho các hộ dân tại thôn Nam Sơn, thôn Đất Đỏ (xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh) kiến nghị nội dung liên quan đến đất trồng chè của bà con; đền bù tái định cư.

Các đồng chí chủ trì đã giao Thanh tra huyện Kỳ Anh kịp thời rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo giải quyết. Đối với các vấn đề vượt quá thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo Sở TN&MT có văn bản trả lời cho công dân.

Sau khi nghe các nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương xử lý, giải quyết các khiếu nại, phản ánh của công dân theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị các cơ quan Nhà nước cần nêu cao trách nhiệm trong việc tiếp thu khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân và bám sát vào các quy định để giải quyết thấu tình đạt lý cho công dân.

Theo BHT

Link nguồn: https://baohatinh.vn/chinh-tri/cac-don-vi-dia-phuong-giai-quyet-khieu-nai-phan-anh-cua-cong-dan-theo-tham-quyen/249994.htm